НЦОЗА възстановява лабораторни дейности

04.01.2021

От 15.01.2021 г. НЦОЗА възобновява приемането на проби за лабораторни изследвания на химичен състав на храни, добавки в храни, микробиологични изследвания на храни и генетично модифицирани организми в храни. При поискване от физически и юридически лица изследванията ще се извършват съгласно утвърден ценоразпис. Ценоразписът важи за лабораторни анализи и дейности, които са извън Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, събирани от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона за здравето.

Ценоразписът е публикуван на сайта на НЦОЗА в банера ИЦ „Здраве“.

Ключови думи: няма