СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ (JOINT ACTION GRANTS (HP-JA) 3RD EU HEALTH PROGRAMME) BEST-REMAP СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВАЛИДИРАНИ НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ХРАНЕНЕТО (JA BEST – REMAP)

Ръководител:

проф. д-р В. Дулева

тел.: +3592 8056 246, е-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

Изпълнители:

доц. д-р Л. Рангелова, ас. д-р Е. Чикова-Ишченер, гл. експ. Ив. Дичева, гл. експ. З. Дунева, гл. експ. Е. Ацева, хим. тех. Т. Георгиева ДПЗПБ, Отдел „РПФП ХНБ“: проф. д-р Пл. Димитров, гл. експ. Д. Божилова


Съвместното действие Best-ReMaP стартира на 1 октомври 2020 год. и ще продължи 36 месеца. Участват 24 институции от държавите-членки на ЕС.

Основният фокус на съвместното действие Best-ReMaP е насочен върху адаптирането, възпроизвеждането и прилагането на ефективни здравни интервенции, базирани на практики, които доказано работят в областта на подобряване състава на храните, регулиране на маркетинга на храни и обществените поръчки за доставки на храни в организирани колективи.

 

Best-ReMaP има за цел да допринесе за подобряване на качеството на храната, доставяна на гражданите на Европа, като улесни обмена и тестването на добри практики относно мониторинга на храната, която консумират хората, като гарантира устойчивост на събирането на данни за реформулиране на храните (т.е. промяна и регулиране на хранителния състав) на равнището на ЕС и на национално ниво; законодателни мерки относно маркетинга на храни и напитки за деца; критерии за закупуването на храни от публични органи - образователни институции, социални заведения и др.

при осъществяване на обществени поръчки.

 

Сайт на Best-ReMaP: https://bestremap.eu