Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.1.2.2.

17.03.2023

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 2.1.2.2. „Актуални проблеми на БЗР: Оценка на психосоциалните и ергономични рискови фактори и мерки за превенция“ от 04.04.2023г. на 28.09.2023г.

Ключови думи: няма