ПД-1/2019

Предложение за сключване на договор с предмет „Осигураване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс "Център по хигиена", находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата"

 
Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Предложение за сключване на договор 10.10.2019
Образци на документи 10.10.2019