Съобщение за промяна на начална дата на курс с код 1.1.3.2.

10.07.2023

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 1.1.3.2. Основен курс за следдипломно обучение за придобиване на специалност “Хранене и диететика“

Модул 2: „Безопасност и контрол на храните“ от 30.10.2023г. на 11.10.2023г.

Ключови думи: няма