Протоколи от заседания на комисията

2024 г.

Протокол от заседание №48 от 26.03.2024 г.

Протокол от заседание №47 от 30.01.2024 г.

2023 г.

Протокол от заседание №46 от 30.11.2023 г.

Протокол от заседание №45 от 23.10.2023 г.

Протокол от заседание №44 от 29.09.2023 г.

Протокол от заседание №43 от 20.06.2023 г.

Протокол от заседание №42 от 11.04.2023 г.

Протокол от заседание №41 от 07.03.2023 г.

2022 г.

Протокол от заседание №40 от 30.11.2022 г.

Протокол от заседание №39 от 27.09.2022 г.

Протокол от заседание №38 от 07.06.2022 г.

Протокол от заседание №37 от 02.02.2022 г.

2021 г.

Протокол от заседание №36 от 07.12.2021 г.

Протокол от заседание №35 от 05.10.2021 г.

Протокол от заседание №34 от 06.07.2021 г.

Протокол от заседание №33 от 06.04.2021 г.

Протокол от заседание №32 от 09.02.2021 г.

2020 г.

Протокол от заседание №31 от 01.12.2020 г.

Протокол от заседание №30 от 20.10.2020 г.

Протокол от заседание №29 от 13.10.2020 г.

Протокол от заседание №28 от 16.06.2020 г.

Протокол от заседание №27 от 21.04.2020 г.

Протокол от заседание №26 от 28.01.2020 г.

2019 г.

Протокол от заседание №25 от 22.10.2019 г.

Протокол от заседание №24 от 04.06.2019 г.

Протокол от заседание №23 от 23.04.2019 г.

Протокол от заседание №22 от 05.02.2019 г.

2018 г.

Протокол от заседание №21 от 20.11.2018 г.

Протокол от заседание №20 от 12.10.2018 г.

Протокол от заседание №19 от 17.04.2018 г.

Протокол от заседание №18 от 06.02.2018 г.

2017 г.

Протокол от заседание №17 от 20.11.2017 г.

Протокол от заседание №16 от 24.10.2017 г.

Протокол от заседание №15 от 31.05.2017 г.

Протокол от заседание №14 от 21.02.2017 г.

Протокол от заседание №13 от 24.01.2017 г.

2016 г.

Протокол от заседание №12 от 22.11.2016 г.

Протокол от заседание №11 от 04.10.2016 г.

Протокол от заседание №10 от 28.06.2016 г.

Протокол от заседание №9 от 12.04.2016 г.

Протокол от заседание №8 от 23.02.2016 г.

Протокол от заседание №7 от 27.01.2016 г.

2015 г.

Протокол от заседание №6 от 25.11.2015 г.

Протокол от заседание №5 от 10.11.2015 г.

Протокол от заседание №4 от 05.10.2015 г.

Протокол от заседание №3 от 15.06.2015 г.

Протокол от заседание №2 от 21.04.2015 г.

Протокол от заседание №1 от 24.02.2015 г.