График на отчети и сведения

График за получаване през 2022 г. в НЦОЗА на годишните отчети за дейността на лечебните заведения и приложенията към тях през 2021 г.

 

 

Наименование Сигнатура на отчетния формуляр Срок за представяне на отчетния формуляр в НЦОЗА
1 Регистрирани заболявания от венерически болести, микроспория, трихофития и фавус "З"-367-Р 25.02.2022 г.
2 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания "З"-370-Р 25.02.2022 г.
3 Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания "З"-372-Р 25.02.2022 г.
4 Психиатрични болници "З"-366; "З"-365Б 25.02.2022 г.
5 Центрове за психично здраве "З"-366; "З"-365Б 25.02.2022 г.
6 Болници за белодробни болести "З"-372; "З"-365Б 25.02.2022 г.
7 Центрове за кожно-венерически заболявания "З"-367; "З"-365Б 25.02.2022 г.
8 Онкологични болници "З"-370; "З"-365Б 25.02.2022 г.
9 Комплексни онкологични центрове "З"-370; "З"-365Б 25.02.2022 г.
10 Центрове по трансфузионна хематология "З"-380; "З"-365Б 25.02.2022 г.
11 Диализни структури "З"-387 25.02.2022 г.
12 Центрове и филиали за спешна медицинска помощ "З"-369 25.02.2022 г.
13 Спешни отделения "З"-369 25.02.2022 г.
14 Лечебни заведения за болнична помощ "З"-365Б 25.02.2022 г.
15

Психиатрични клиники – на ниво заведение

Психиатрични отделения – на ниво заведение

Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет

"З"-366 25.02.2022 г.
16

Кожно-венерологични клиники – на ниво заведение

Кожно-венерологични отделения – на ниво заведение

Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет

"З"-367 25.02.2022 г.
17

Онкологични клиники – на ниво заведение

Онкологични отделения – на ниво заведение

Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет

"З"-370 25.02.2022 г.
18

Клиники по белодробни болести – на ниво заведение

Отделения за белодробни болести – на ниво заведение

Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет

"З"-372 25.02.2022 г.
19 Лечебни заведения за извънболнична помощ "З"-365 25.03.2022 г.
20 Обобщени отчети на:

Специализираните кабинети към ДКЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

Специализираните кабинети към МЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

Специализираните кабинети към МДЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

Индивидуални практики за СМП – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

Групови практики за СМП – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

"З"-366; "З"-367; "З"-370; "З"-372 25.03.2022 г.