График на отчети и сведения

График за получаване през 2023 г. в НЦОЗА на годишните отчети за дейността на лечебните заведения и приложенията към тях през 2022 г.

 

 

Наименование Сигнатура
на отчетния формуляр
Срок за представяне на отчетния формуляр в НЦОЗА
1 Регистрирани заболявания от венерически болести, микроспория, трихофития и фавус "З"-367-Р 20.02.2023 г.
2 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания "З"-370-Р 20.02.2023 г.
3 Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания "З"-372-Р 20.02.2023 г.
4 Центрове и филиали за спешна медицинска помощ "З"-369 20.02.2023 г.
5 Спешни отделения "З"-369 20.02.2023 г.
6 Лечебни заведения за болнична помощ "З"-365Б-О 20.02.2023 г.
7 Лечебни заведения за извънболнична помощ "З"-365-О 20.03.2023 г.