График на отчети и сведения

График за получаване през 2021 г. в НЦОЗА на годишните отчети за дейността на лечебните заведения и приложенията към тях през 2020 г.

Наименование Сигнатура на отчетния формуляр Срок за представяне на отчетния формуляр в НЦОЗА
1 Регистрирани заболявания от венерически болести, микроспория, трихофития и фавус "З"-367-Р 26.02.2021 г.
2 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания "З"-370-Р 26.02.2021 г.
3 Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания "З"-372-Р 26.02.2021 г.
4 Психиатрични болници "З"-366; "З"-365Б 26.02.2021 г.
5 Центрове за психично здраве "З"-366; "З"-365Б 26.02.2021 г.
6 Болници за белодробни болести "З"-372; "З"-365Б 26.02.2021 г.
7 Центрове за кожно-венерически заболявания "З"-367; "З"-365Б 26.02.2021 г.
8 Онкологични болници "З"-370; "З"-365Б 26.02.2021 г.
9 Комплексни онкологични центрове "З"-370; "З"-365Б 26.02.2021 г.
10 Центрове по трансфузионна хематология "З"-380; "З"-365Б 26.02.2021 г.
11 Диализни структури "З"-387 26.02.2021 г.
12 Центрове и филиали за спешна медицинска помощ "З"-369 26.02.2021 г.
13 Спешни отделения "З"-369 26.02.2021 г.
14 Лечебни заведения за болнична помощ

Психиатрични клиники – на ниво заведение

"З"-365Б 26.02.2021 г.
15 Психиатрични отделения – на ниво заведение

Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет
Кожно-венерологични клиники – на ниво заведение

"З"-365Б 26.02.2021 г.
16 Кожно-венерологични отделения – на ниво заведение

Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет
Онкологични клиники – на ниво заведение

"З"-367 26.02.2021 г.
17 Онкологични отделения – на ниво заведение

Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет
Клиники по белодробни болести – на ниво заведение

"З"-370 26.02.2021 г.
18 Отделения за белодробни болести – на ниво заведение

Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет

"З"-372 26.02.2021 г.
19 Лечебни заведения за извънболнична помощ "З"-365 26.03.2021 г.
20 Обобщени отчети на:

Специализираните кабинети към ДКЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

Специализираните кабинети към МЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

Специализираните кабинети към МДЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

Индивидуални практики за СМП – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

Групови практики за СМП – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични

"З"-366; "З"-367; "З"-370; "З"-372 26.03.2021 г.