Архив - НЦН

Архив на НЦН до 30.08.2019 г.

Националният център по наркомании (НЦН) се вля в Националния център по обществено здраве и анализи с Постановление №168 на МС от 04.07.2019 г.  за структурни промени в системата на здравеопазването.


Процедури по ЗОП: