На 14 юни 2022 г. ще бъде публикуван Европейският доклад за наркотиците

02.06.2022

Въз основа на данни от 29 държави (държавите от ЕС-27, Турция и Норвегия) докладът представя най-новия преглед на ситуацията с наркотиците в Европа до 2022 г.

Повече информация може да видите тук

Ключови думи: European Drugs Report