Иновативно партньорство за действия срещу рака

18.09.2019

Kоординатор: проф. д-р П. Димитров,дм

тел: (359 2) 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Съвместното действие в рамките на Иновативното партньорство за действия срещу рака (iPAAC) стартира на 1 април 2018 година и ще продължи три години. IPAACJA се финансира чрез Третата здравна програма на Европейския съюз (2014-2020 година). Съвместното действие е координирано от Националния институт по обществено здраве в Словения (NIJZ), като обединява 44 партньори от 24 европейски страни.

Основната цел на iPAAC е да разработи иновативни подходи при контрола на онкологичните заболявания. Тези подходи включват теми за иновативна и по-задълбочена превенция на раковите заболявания; за всеобхватни подходи, свързани с прилагането на геномиката при контрола на рака; за подобряване на информацията относно раковите заболявания и раковите регистри, за предизвикателствата и подобренията в онкологичните грижи; за очакваните предизвикателства, свързани с иновативните терапии и за управлението на интегрирания контрол.

НЦОЗА участва в работен пакет 5 и работен пакет 7.
Целта на работен пакет 5 е да насърчи превенцията на онкологичните заболявания, промоцията на здравето и намаляването на неравенствата. Промотирането на тези три цели следва да се осъществи чрез акцентиране на темата здраве във всички политики чрез Европейския кодекс за рака (ECAC), чрез популационни скринингови програми и чрез дефиниране на бариери за ранно откриване на онкологични заболявания.
Фокусът на работен пакет 7 (РП7) е да подобри информационните системи, свързани с онкологичните заболявания с цел подобряване на основаната на доказателства цялостна грижа за рака, с акцент върху моделите на грижи, разходите за грижи и преживяемостта. Съвместното действие следва да насърчава това подобрение както на местно, така и на национално ниво, и същевременно да гарантира високо ниво на стандартизация и съпоставимост в процедурите за събиране и обработване на данни между държавите членки. РП7 ще се обхване раковите заболявания на дебелото черво, ректума и панкреаса и кожния меланом.
Повече информация относно съвместното действие на iPAAC може да получите на официалния интернет адрес (www.ipaac.eu).

Ключови думи: няма