Международен курс: „Оценка на риска в регулаторната токсикология - съвременна методология"

25.10.2023

 

От 16 до 20 октомври 2023 г. в Националния център по мехатроника и чисти технологии към Техническия университет, София, се  проведе международен  курс на тема: „Оценка на риска в регулаторната токсикология - съвременна методология“ (RISK ASSESSMENT IN REGULATORY TOXICOLOGY CONTEMPORARY METHODOLOGY). Курсът е организиран от Българското дружество по токсикология, с председател проф. Цвета Георгиева от НЦОЗА, под егидата на Европейската федерация на токсиколозите (EUROTОX) и Mеждународния съюз на токсиколозите (IUTOX) и е с подкрепата на НЦОЗА, Техническия университет – София и Corteva Agriscience -  България. Обучението се провежда в рамките на Националната научна програма “Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ (Споразумение МОН № ДО1-230/06-12-2018) и проект „АЕРОЗОЛИ, получени при конверсията на биомаса и техни органични екстракти – цитотоксичен и оскидативен отговор на моделни системи от белодробни клетки“ (Договор ФНИ  №КП-06-Н44-5/13 от 14.07.2021 г.).

Курсът има за цел да предостави знания и разбиране на подходите за оценка на токсикологичния риск в регулаторните процеси за различни категории химикали в светлината на новите алтернативни подходи в токсикологията: следващо поколение оценка на риска; NAM (нови алтернативни методи) в токсикологията, използването на изчислителни методи и изкуствен интелект - AOP (пътища на неблагоприятни резултати); in silico методи; оценка на смеси, ендокринни разрушители; новости в регулацията на химичните вещества.

Участие взеха 42 участници от България, Сърбия, Турция, Босна и Херцеговина, РС Македония, Хърватска, Кипър, Португалия, Швейцария, Англия. За лектори бяха поканени водещи световни учени и експерти.

Ключови думи: Regulatory Toxicology Risk Assessment