Портал на докторанта

Акредитирани специалности

 

Националната агенция по оценяване и акредитация е провела оценяване по процедури за програмна акредитация на докторски програми в Националния център по обществено здраве и анализи.


НЦОЗА има акредитация за следните докторски програми:

Професионално направление „7.1 Медицина“:

  • Докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“ - дата на дадена акредитация 29.06.2023 г.
  • Докторска програма „Токсикология“ - дата на дадена акредитация 29.06.2023 г.
  • Докторска програма „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ - дата на дадена акредитация 07.09.2023 г.
  • Докторска програма „Хранене и диететика“ - дата на дадена акредитация 07.09.2023 г.

Професионално направление „7.4 Обществено здраве“:

  • Докторска програма „Медицинска санитарна химия“ - дата на дадена акредитация 03.11.2022 г.
  • Докторска програма „Медицинска санитарна физика“ - дата на дадена акредитация 03.11.2022 г.

Конкурси