Национална кръгла маса „Устойчивост на патронажна грижа за бременни жени и деца на възраст 0-2 години от уязвими групи"

23.05.2022

На 19 май 2022 г., в рамките на Европейската седмица на общетвеното здраве, се проведе Национална кръгла маса „Устойчивост на патронажна грижа за бременни жени и деца на възраст 0-2 години от уязвими групи“. Събитието се организира от Националния център по обществено здравe и  анализи, съвместно с фондация «Тръст за социална алтернатива», програма «Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще».

На форума доц.Красимира Костадинова, началник отдел „Детско и младежко здраве“ в НЦОЗА, представи модел за устойчивост на специализираната програма за бременни жени и деца до 2 г. от уязвими групи, включително ромска общност, чрез интегриране в здравната система. Директорът на програма „Първите 1000 дни“ от ТСА представи резултати от пилотното предоставяне на услугата «Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще». Представени бяха и национални политики за майчино и детско здраве и добри практики за патронажна грижа в други европейски страни. В проведената дискусия участваха 36 представители на държавни институции, министерства, неправителствени организации, академичната общност, експерти, специалисти от лечебни заведения и съсловни организации (МТСП, МЗ, АСП, Регионалния офис на СЗО, БХК, БЛС, БАПЗГ, МУ-Варна, РЗИ, УНИЦЕФ, НМД, фондация «За нашите деца» и др.), които изразиха мнения по темата. Официални гости на събитието бяха зам.-министърът на МТСП г-н Иван Кръстев, д-р Таня Андреева, съветник в МЗ и проф. д-р Пламен Димитров, директор на НЦОЗА.

Ключови думи: care for pregnant women and children vulnerable groups