Справочник Здравеопазване

Основни източници на информацията в справочника са годишните формуляри, които всички лечебни и здравни заведения в страната представят в НЦОЗА и НСИ във връзка с ежегодно провежданите статистически изследвания. В справочника са включени следните раздели:
• Състояние и движение на населението;
• Заболеваемост и смъртност по причини;
• Здравна мрежа;
• Медицински персонал;
• Дейност на лечебните заведения;
• Икономически показатели на лечебните заведения;
• Преглед по области;
• Международен преглед.
Изданието се предлага и на CD/DWD (за повече информация: тел. +3592 917 40 51).


Архив

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2022 (с данни за 2021 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2021 (с данни за 2020 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2020 (с данни за 2019 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2019 (с данни за 2018 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2018 (с данни за 2017 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2017 (с данни за 2016 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2016 (с данни за 2015 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2015 (с данни за 2014 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2014 (с данни за 2013 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2013 (с данни за 2012 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2012 (с данни за 2011 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2011 (с данни за 2010 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2010 (с данни за 2009 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2009 (с данни за 2008 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2008 (с данни за 2007 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2007 (с данни за 2006 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2006 (с данни за 2005 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2005 (с данни за 2004 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2004 (с данни за 2003 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2003 (с данни за 2002 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2002 (с данни за 2001 г.)

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2001 (с данни за 2000 г.)