Смъртност по основни причини в Република България

Смъртност по основни причини в Р България

В изданието са използвани данни от базите данни за умирания на населението по пол, възраст и основна причина за смъртта, поддържани от НСИ, и бази данни от Евростат. Данните са систематизирани в два основни раздела: смъртност по причини пол и възраст – общо; смъртност на децата до 1-годишна възраст по причини и пол. Използваните данни за периода от 1990 г. до 2019 г. и в двата раздела дават възможност да се проследят тенденциите в развитието на процеса. Информацията в изданието е представена в табличен и графичен вид.


Архив

Смъртност по основни причини в Република България, 2019 (1990–2018 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2018 (1990–2017 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2017 (1990–2016 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2016 (1990–2015 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2015 (1990–2014 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2014 (1990–2013 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2013 (1990–2012 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2012 (1990–2011 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2011 (1990–2010 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2010 (1990–2009 г.)

Смъртност по основни причини в Република България, 2009 (1990–2008 г.)