XVI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

15.06.2022

На 08 и 09 юни 2022 г. в град Шумен се проведе XVI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Тя беше организирана от Секретариата на Националния съвет по наркотичните вещества и Националния център по обществено здраве и анализи, със съдействието на Общински съвет по наркотичните вещества – Шумен.

На срещата присъстваха над 100 специалисти в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества от цялата страна.

Сред основните теми бяха:

В отделен модул беше осъществено въвеждащо обучение на новоназначени експерти.

Основните решения от срещата са свързани с:

Ключови думи: няма