Право на отговор

05.10.2020

Във връзка с отворено писмо на г-жа Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации "Заедно с теб" , адресирано до министъра на здравеопазването, в което са отправени критики към НЦОЗА и искания за оставка на директора, публикуваме официалния отговор на НЦОЗА, който е изпратен до г-жа П. Георгиева с копие до министъра на здравеопазването.

Уважаема госпожо Георгиева,

Оценяваме патоса на Вашето писмо до министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, в което „питате вие, пациентите и лекари от всички сфери на здравеопазването”. В него липсват ясни въпроси, а доколкото те съществуват, говорят за непознаване на дейността и правомощията на Националния център за обществено здраве и анализи, които са строго законово регламентирани.
Като цяло „фактите”, които се опитвате да представите като аргументи, не отговарят на действителността и са използвани единствено с цел формулиране на остри и субективни негативни оценки на НЦОЗА, които откровено имат за цел да дискредитират институцията.
Изненадан съм защо не сте потърсили нашата институция, а сте предпочели да направите „многократни опити за сигнализиране на зам.-министър”, както сама сте отбелязали в писмото.
Въпреки това оставаме отворени към Вашите тревоги, стига те да са свързани с въпроси, имащи пряко отношение към дейността на Националния център по обществено здраве и анализи и неговите правомощия.

Госпожо Георгиева,
Като колеги от сектора на здравеопазването нека не използваме общата обективна тревожност, породена от епидемията от коронавирус, а още повече човешката болка и смърт в едно предпоставено нагнетяване в непотърсен диалог с нашата институция.

С уважение,
Доц. д-р Христо Хинков, дм
Директор на НЦОЗА

Ключови думи: няма