НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ НЕРАВЕНСТВА: ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПРОЕКТИ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (REDUCING HEALTH INEQUALITIES: PREPARATION OF ACTION PLANS AND STRUCTURAL FUNDS PROJECTS)

Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg Проектът е приключил.