Здраве и безопасност при работа

 

Списание „Здраве и безопасност при работа“ е електронно издание на НЦОЗА и Центъра за международна информация по безопасност и здраве при работа на Международната организация по труда (CIS център на МОТ). „Здраве и безопасност при работа“ е научно-приложно списание, което популяризира и насърчава изследвания, свързани с рискови фактори за здравето и безопасността при работа, с оценка и контрол на риска за здравето, с проблеми на трудово-медицинското обслужване на работещите. В изданието са застъпени темите за добри практики и политики за превенция на трудовите злополуки, за професионалните и свързаните с труда заболявания, промоцията на здравето и работоспособността. В списанието се публикуват обзори, научни статии, методологични материали, мнения, информация за събития, нови книги и др.