Обява за удължаване на срока за кандидатстване за курса за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

28.02.2022

Съобщение за удължаване срока за кандидатстване

 

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на документи за участие в курса за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по реда на Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. и по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването, се удължава до сформиране на учебна група.

 

За допълнителна информация: Николай Буторин, дм, n.butorin@ncpha.government.bg, 0885054643

Ключови думи: няма