Съобщение за извънреден курс с код 2.2.1.1.

12.04.2023

Във връзка с повишения интерес към курс с код 2.2.1.1. от учебната програма на НЦОЗА за 2023г., на тема: „Аналитични предизвикателства при изследване на съвременни замърсители във води“ Ви информираме, че ще бъде проведен извънредно отново на 21 юни 2023 г.

Желаещите да участват в обучението е необходимо да се регистират, като попълнят и изпратят заявки не по-късно от 05 юни 2023г., съобразно инструкциите за обучения в сайта на НЦОЗА.

Ключови думи: няма