Kонтакти

Адрес:
Национален център по обществено здраве и анализи
бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ 15
1431 София
България

Tел: +3592 80 56 444 факс: +3592 954 12 11

E-mail: ncpha@ncpha.government.bg;

 
С НЦОЗА можете да е свържете посредством системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез системата могат да бъдат подадени писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и др.

Връзки с обществеността: 
Тел.: +3592 8056 274, E-mail: t.karanesheva@ncpha.government.bg

Контактна форма