Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) организира обучение за получаване на професионална квалификация по част от професия „Сътрудник, социални дейности“ по реда на Наредба № 8 от 07.09.2011 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и по програма, утвърдена от директора на НЦОЗА (Подробно описание на програмата може да намерите тук). За участие в обучението могат да кандидатстват лица с ...


20 септември – Ден без загинали на пътя

За осма поредна година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя, в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември, с мото: „Остани жив! Пази живота!“. Тази година 20 септември е определен за Ден без загинали на пътя, като целта е да се организират събития, с които да се популяризира основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия по пътищата на Евр...


17-и септември - Световен ден за безопасност на пациентите

За пета поредна година на 17.09.2023 г. ще бъде отбелязан Световният  ден за безопасност на пациентите. Все по-сложните системи на здравеопазване и нарастващите щети за пациентите в лечебните заведения наложиха ангажиране на по-широк кръг заинтересовани страни по темата. Тази година мотото е: “Да издигнем гласа на пациентите!“ Офисът на СЗО в България, с подкрепата на МЗ и структурите му организират дискусия на 18.09.2023.г. от  10.30 ч. до 1...


Изпитвателен център „Здраве"

ИЦ Здраве уведомява своите възложители на лабораторни изпитвания, че възобновява провеждането на изпитвания група продукти II/1-4; 6-9; 11-13 по показател -  ISO 15213:2003 – „Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изброяване на сулфитредуциращи клостридии, развиващи се при анаеробни условия“ и замяната му с нов: ISO 15213-1:2023 - „Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of...


НЦОЗА се включи в дейности за отбелязване на Световната седмица на кърменето

Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето и тази година премина с редица мероприятия при подчертан интерес от присъстващите. НЦОЗА се включи в няколко събития. На 4 август в Поликлиника България доц. д-р Лалка Рангелова, дм, от отдел „Храни и хранене“ на НЦОЗА, изнесе публична лекция на тема: “Здравословно хранене на бременната и кърмеща жена“. На срещата присъстваха бременни, к...


Събития в рамките на Световната седмица на кърменето

На 7 август от 13:30 часа в Банка за майчина кърма на ул. "Сава Михайлов" № 57, в рамките на Световната седмица на кърменето, ще  бъде представен  научният проект "Микробиом и състав на кърмата - ключови фактори, роля и взаимовръзка с оралната и чревна микробиота при новородени деца". Проектът цели изучаване на връзката между микробиома на кърма, слюнка и фецес от новородени деца и състава на кърмата, както и начина на  хранене на майката. Той се осъщ...


Световна седмица на кърменето (1-7 август 2023 г.)

Тазгодишната тема на световната кампания е „Създаване на условия за кърмене - промяна за работещите родители“. Основните послания на кампанията са: Всички работещи майки се нуждаят от достатъчен отпуск по майчинство, за да могат да кърмят оптимално. Те трябва да получават право на съответните почивки, а на работното място да има подкрепа и условия за кърмене, изцеждане и съхранение на кърмата. Кърменето е екипна работа и двамата родители се нуждаят о...


Националният център по обществено здраве и анализи получи програмна акредитация на докторски програми по „Токсикология" и „Социална медицина и здравен мениджмънт"

В резултат от извършено оценяване по процедура за програмна акредитация на докторски програми „Токсикология“ и „Социална медицина и здравен мениджмънт“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), на свое заседание, проведено на 29.06.2023 година Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация взе следните...


Национална конференция по проблемите на прeвенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества – 28-30 юни 2023 г.

В град Перник се проведе 17-ата Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества (28-30 юни 2023г.). Конференцията е  организирана от Секретариата на Националния съвет по наркотичните вещества и Националния център по обществено здраве и анализи, със съдействието на Общинския съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационния център (ПИЦ) гр. Перник. На срещата присъстваха над 100 специалист...