10 септември - Световен ден за превенция на самоубийствата

„Създаване на надежда чрез действие“ е тригодишната тема за Световния ден за предотвратяване на самоубийствата от 2021 до 2023 г. Тази тема напомня, че има алтернатива на самоубийството и има за цел да вдъхне увереност във всички нас.   Като създаваме надежда чрез действие, можем да сигнализираме на хората, изпитващи суицидни мисли, че има надежда и че ни е грижа и искаме да ги подкрепим. Това също предполага, че нашите действия, без значение колк...


Превенция на злоупотребата с диазотен оксид – становище и препоръки

Европейската мрежа за превенция на престъпността /ЕМПП/ публикува брошура със становище и препоръки относно превенцията на злоупотребата с диазотен оксид, известен още като райски газ. ЕМПП препоръчва на страните членки на ЕС фокусът да бъде поставен върху мерките за противодействие на видимостта и достъпността на диазотния оксид, като не се забравя, че трябва да се извърши задълбочена оценка на риска, преди налагането на широкомащабни интервенции.   Със ...


Представени резултати от проект към фонд „Научни изследвания"- МОН

Експерти от НЦОЗА, участващи в научноизследователския проект „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“ към ФНИ-МОН, по който НЦОЗА е партньорска научна организация, подготвиха постер с резултати от проведени анализи и експерименти по проекта на  тема: „Растителна продукция като хранителен ресурс, отгледана чрез използване на утайка от ПСОВ, в ролята на почвен подобрител“. Постерът бе п...


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) организира обучение за получаване на професионална квалификация по част от професия „Сътрудник, социални дейности“ по реда на Наредба № 8 от 07.09.2011 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и по програма, утвърдена от директора на НЦОЗА. Подробно описание на програмата може да намерите тук. За участие в обучението могат да кандидатстват лица с л...


Световна седмица на кърменето 2022 г.

Ежегодната глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето ще се отбележи за 30-и път от 1 до 7 август в страни по целия свят. „Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“  е темата на световната кампания през тази година. Тя ще е насочена върху необходимостта от укрепването на капацитета на всички участници, които трябва да защитават, насърчават и подкрепят кърменето на различни нива на обществото – правителст...


ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО КРИЕ ИНТЕРНЕТ

На сайта на Министерството на електронното управление (МЕУ)  са публикувани преведени на български език Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области. Документът е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-co...


Спортно-терапевтичен лагер „9:0 за хората срещу зависимостите" – 26-28 юни

От 26 до 28 юни в град Габрово се проведе Спортно-терапевтичен лагер „9:0 за хората срещу зависимостите“. В събитието взеха участие лица, които се възстановяват от зависимост, членове на екипи на програми за рехабилитация на зависимости, представители на държавни институции и неправителствени сдружения, сред които НЦОЗА, Държавна психиатрична болница-Суходол, Областна администрация – Габрово, Сдружение „Майки срещу дрогата“ - Пловдив...


29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Датата е избрана целенасочено - преди началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август. Целта е да се насочи вниманието на обществото към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта от спазването на правилата. Статистиката за България  показва ръст с 30% на жертвите на пътя през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение с 2021 годин...


Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик - 26 юни

С инициативи на открито, организирани от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите към Столична община, бе отбелязан Международният ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик - 26 юни. Екипът на отдел „Зависимости“ и „Национален фокусен център“ към Националния център по обществено здраве и анализи участва в събитието като дългогодишен и устойчив партньор на Столичния център в дейностите и политиките ...