Стартира вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания

В Седмицата на любовта стартира вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания. Тя се провежда ежегодно в четири етапа. Първият започва на 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Вторият етап е по повод 14-и февруари, а през третата неделя на месец май (Ден на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН), се провежда третият. Последният четвърти етап е в периода 14-31 август. Целта на кампанията е повишаване на информираността на младите хора и хората в ...


Кръгла маса „С отговорност към здравето на българските деца"

На 07.02.2024 г. в централата на БЧК се провде кръгла маса на тема „С отговорност към здравето на българските деца“, организирана от Българския червен кръст. Във форума участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, доц. Михаил Околийски -заместник-министър на здравеопазването, председателят на ДАБ Мариана Тошева, изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор“ Иванка Динева, председателят на синдиката на българските учители Янка Такева, главния...


КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.18 ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.22Б ОТ НАРЕДБА 1/22.01.2015Г. ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2024Г.

Конкурс по документи съгласно чл.18 за неклинични специалности и конкурс с писмен приемен изпит за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ съгласно чл.22б от Наредба 1/22.01.2015г. за първо полугодие на 2024г. Информация за конкурсите и класиранията на МУ-София можете да намерите тук: https://mu-sofia.bg/sdo/specializacia/konkursi-klasirane/...


Конкурс за 4 редовни и 1 задочна докторантури 2023/2024 - ДВ, бр. 4 от 12.01.2024 г., стр. 203

Конкурс за 4 редовни и 1 задочна докторантури 2023/2024 - ДВ, бр. 4 от 12.01.2024 г., стр. 203 Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 441 на Министерски съвет от 22.06.2023 г. обявява конкурси за три редовни докторантури за учебната 2023-2024 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хранене и диететика&ldqu...


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването (Програма за обучение на ръководители по На редба 2-20.06.2012.pdf). Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и аго...


1 декември - Световeн ден за борба срещу СПИН

Tази година кампанията се фокусира върху повишаване на информираността на обществото за възможностите за овладяване на ХИВ инфекцията и повишаване на мотивацията на хората да проследяват своя ХИВ статус. В България показателят за честота на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция е под средния за Европа – през 2021 г. у нас той е 3,4 на 100 000 души население, а в страните от ЕС - 3,7. От 1986 г. до момента  в България са регистрирани общо 4 276 л...


Кръгла маса „Междусекторното сътрудничество при реализацията на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести"

На 30 ноември 2023 година в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе Кръгла маса на тема „Междусекторното сътрудничество при реализацията на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2021-2025 г. Участие взеха представители на държавни институции и ведомства (МЗ, ММС, МЗХ, МОН, РЗИ и др.), както и експерти от НЦОЗА. Националният координатор по Програмата г-н Илия Тасев, директор на дирекция „Опазване на...


41 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ВТОРА ФАЗА В XV ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-и клас от цялата страна са класирани на втората фаза в X`` издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Све...


Проф. д-р Пламен Димитров е номиниран за член на Изпълнителния съвет на СЗО

  България издигна кандидатурата на проф. Пламен Димитров, директор на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), за член на Изпълнителния съвет на СЗО за периода 2024 – 2027 г., в конкуренция с кандидатурите на други две държави членки на ЕС - Испания и Кипър. Регионалният комитет на СЗО за Европа подкрепи номинацията на България в рамките на 73-та сесия на Организацията в гр. Астана, Казахстан. В сесията участва и зам.-министърът на здр...