Работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране"

01.06.2022

На 17 май 2022 г. се проведе работна среща на тема Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране“.  

Работната среща беше организирана от Националния център по обществено здраве и анализи и Министерството на здравеопазването на Република България, в партньорство с Офиса на Световната здравна организация в България.

Участие в срещата взеха: Алексис Гусдийл - директор на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, Анна Довбах - изпълнителен директор на Евразийската мрежа за намаляване на вредите от употребата на наркотици, експерти в областта на зависимостите, социалната работа и здравеопазването от държавни институции и неправителствени организации в България.

Интересът към срещата беше голям, като тя приключи с ангажираност от страна на представителите и на законодателната, и на изпълнителната власт за активност и реализиране на промени, които ще доведат до устойчиво финансиране и разширяване на достъпа до услуги в областта на нископраговите програми за намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества.

Ключови думи: drug harm reduction Policies and prospects