Работна среща обсъди резултатите на Националната програма за превенция на ХНБ (2014-2020)

16.09.2020

Ежегодната работна среща на регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020 г. се проведе на 11 септември 2020 г. На нея бяха обсъдени резултатите в развитието на Програмата. Присъстваха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков, зам.-директорът проф. Пламен Димитров, който е и национален координатор на Програмата. Участие взеха представители на Министерство на здравеопазването и Националния програмен съвет, както и координаторите на програмата от 28-те области на страната.
В отчетния доклад бяха представени дейностите, извършени в рамките на програмата през 2019 г. Бяха обсъдени проблемите, възникнали в хода на работата, и препоръки за оптимизиране на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести.
В рамките на събитието се състоя обучение във връзка с провеждане на Национално проучване на факторите на риска за здравето сред населението в България през 2020 г.

Ключови думи: няма