Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик - 26 юни

28.06.2022

С инициативи на открито, организирани от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите към Столична община, бе отбелязан Международният ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик - 26 юни.

Екипът на отдел „Зависимости“ и „Национален фокусен център“ към Националния център по обществено здраве и анализи участва в събитието като дългогодишен и устойчив партньор на Столичния център в дейностите и политиките по превенция на зависимото поведение. От името на Националния център по обществено здраве и анализи послание към младите хора и колегите отправи д-р Цвета Райчева, началник на отдел „Зависимости“.

Ключови думи: няма