НЦОЗА не участва в разрешителния режим за нови болници

13.12.2021

В медийни публикации от 10.12.2021 г. по повод изграждането на нова частна болница в Казичене е цитирана информация, че Националният център по обществено здраве и анализи е предоставил положително становище, свързано с проекта.

Като институция Националният център по обществено здраве и анализи няма никакви законови правомощия да участва в каквито и да е процедури, свързани с одобряването на изграждане на нови лечебни заведения. Поради тази причина Националният център по обществено здраве и анализи не е участвал по никакъв начин в процедурата, нито в преписките, свързани с проекта в Казичене, както и не е предоставял каквито е да е становища по този повод.

Ключови думи: няма