НЦОЗА е координатор за България на JAHEE

През 2018 г. стартира новото Европейско съвместно действие за здравни неравенства (JAHE  – Joint Action on Health Equity in Europe) в рамките на Третата здравна програма на ЕС за периода 2014-2020 г. В JAHEE се включват общо 25 европейски държави: Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Литва, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Шве...


НЦОЗА се включи в управлението на EuroHealthNet

Проф. Пламен Димитров, зам.-директор на НЦОЗА, беше избран за член на Изпълнителния съвет на EuroHealthNet, който е управляващ орган на организацията. Той е утвърден от Генералния съвет на организацията на форум в Мадрид в началото на м. юни 2019 г.  Проф. П. Димитров стана член на Изпълнителния съвет само година след като Националният център по обществено здраве и анализи официално беше приет за член на организацията, което е признание за приноса на инсти...


НЦОЗА е партньор в Национална научна програма „Околна среда"

НЦОЗА е сред институциите партньори на Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” (2018-2023 г.) Основната цел на Програмата е провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания за осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. Сред очакваните резултати са изграждането на системи за прогнозиране на неблагоп...


Докладът на ЕПА постигна широк обществен отзвук

Докладът на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) за психиатричното обслужване в България беше представен преди дни на кръгла маса в Народното събрание, организирана от НЦОЗА под патронажа на Комисията по здравеопазване. Той съдържа оценка и прави препоръки за подобряване на психичноздравните услуги в страната ни. Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването, посочи на кръглата маса, че психиатричната помощ в България се нуждае от орг...


СЗО публикува доклад за състоянието на пътната безопасност в света

Световната здравна организация (СЗО) публикува Четвъртия глобален доклад за състоянието на пътната безопасност в света – 2018 г. Информацията за България се събира, анализира и предоставя на СЗО от експерти на МЗ, НЦОЗА, МВР, ДОККПБДП, МТТС, НСИ и АПИ, като Националният център по обществено здраве и анализи е водещата институция в подготовката на данните за страната ни. Четвъртият глобален доклад отчита известно стабилизиране на показателите за смъртно...