Конкурси на докторанта

Конкурс за 4 редовни и 1 задочна докторантури 2023/2024 - ДВ, бр. 4 от 12.01.2024 г., стр. 203


Конкурс за 1 редовнa и 1 задочнa докторантури 2022/2023 - ДВ, бр. 4 от 13.01.2023г., стр. 154


Конкурс за 4 редовни и 2 задочни докторантури 2021/2022 - ДВ, бр. 6 от 21.01.2022 г., стр. 16


Конкурс за редовна докторантура 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Хранене и диететика"; за нуждите на отдел „Храни и хранене"


Конкурс за редовна докторантура 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Хигиена" за нуждите на отдел „Физични фактори"


Конкурс за редовна докторантура 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Хигиена" за нуждите на отдел „Състав на храни и потребителски продукти"


Конкурс за редовна докторантура 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт" за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации"


Конкурс за две задочни докторантури 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт" за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации"


Конкурс за редовна докторантура 2019/2020 - ДВ бр. 1/ 03.01.2020 - по научна специалност „Хигиена" към отдел „Физични фактори"


Конкурс за редовна докторантура 2018/2019 - ДВ бр. 104/ 14.12.2018 - по научна специалност „Хигиена" към отдел „Физични фактори"