Конкурси на докторанта

Конкурс за редовна докторантура 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Хранене и диететика"; за нуждите на отдел „Храни и хранене"


Конкурс за редовна докторантура 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Хигиена" за нуждите на отдел „Физични фактори"


Конкурс за редовна докторантура 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Хигиена" за нуждите на отдел „Състав на храни и потребителски продукти"


Конкурс за редовна докторантура 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт" за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации"


Конкурс за две задочни докторантури 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 239 - по научна специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт" за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации"


Конкурс за редовна докторантура 2019/2020 - ДВ бр. 1/ 03.01.2020 - по научна специалност „Хигиена" към отдел „Физични фактори"


Конкурс за редовна докторантура 2018/2019 - ДВ бр. 104/ 14.12.2018 - по научна специалност „Хигиена" към отдел „Физични фактори"