Коронавирус 2019-nCov в МКБ 10

СЗО въвежда нов код U07.1 за отчитане на новият коронавирус в МКБ 10: U07.1  COVID-19 При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код. Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена (B34.2)                         Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)            ...


Съобщение за предстоящ курс

На 23 март 2020 г. в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София ще се проведе обучителен курс 2.2.4.1. от Учебната програма на НЦОЗА с тема ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ – НОВОСТИ В ЗАКОНО­ДА­ТЕЛ­СТВО­ТО И АНАЛИ­ТИЧ­НИТЕ ПPАК­ТИКИ, чиято основна тема ще бъдат нововъведенията в зако­но­да­тел­ство­то и методите за анализ на генномодифицирани организми (ГМО). Аудиторията, към която е п...


Съобщение за предстоящ курс

На 14 април 2020 г. в НЦОЗА ще се проведе курс 2.2.4.2.  от Учебната програма на НЦОЗА с тема "Основи на Нутригенетиката и нутригеномиката. Законодателство. Насоки на приложение". Ще бъдат засегнати теми, касаещи персонализираното хранене, приложение на генетичните тестове в практиката на нутрициолози и диетолози, има ли законова рамка, която обособява валидността и приложимостта на нутригенетичните тестове. Нутригенетиката и н...


Съобщение за отмяна на курс

Уведомяваме ви, че следните курсове се отлагат за неопределено време: Код: 2.4.2.1.  "Мотивационно интервю" Код: 2.4.2.7.  "Обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програма за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация „сътрудник социални дейности" Код: 2.4.2.8.  "Обучение на професионалисти за работа с рискови групи" Код: ...


Съобщение за предстоящ курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

Съобщение за предстоящ курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти През 2020 г. в Националния център по обществено здраве и анализи ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Курсът ще се проведе съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията ...


НЦОЗА проведе обучение на експерти от кабинетите за отказване от тютюнопушене

На 28 и 29 ноември 2019 г. НЦОЗА проведе обучителен семинар „Здравни аспекти на новите тютюневи изделия (електронни цигари и електронагреваеми тютюневи изделия)“ в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. На обучението присъстваха консултантите от кабинетите за отказване от тютюнопушенето при РЗИ от 28-те области на страната, както и националните координатори на програмата. Събитието уважи и зам.-ми...


Проведе се работна среща в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020

На 15 ноември 2019 г. се проведе ежегодната работна среща на координаторите на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020 г. На нея присъстваха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков, зам.-директорът проф. Пламен Димитров, който е и национален координатор на програмата. Участие взеха представители на Министерство на здравеопазването и Националния програмен съвет, както и координаторите на програмата от 28-те области на ...


В България липсва мобилна психичноздравна грижа

Проектът RECOVER-E ще изследва нейните предимства Мобилната психичноздравна грижа е едно от липсващите звена в системата на психичноздравните грижи в България. Около тази теза се обединиха психиатри, клинични психолози, представители от неправителствения сектор на дискусия, свързана с проекта RECOVER-E в София, която се състоя на 30.10.2019 г. RECOVER-E е проект за мащабно приложение на психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболя...


Иновативно партньорство за действия срещу рака

Kоординатор: проф. д-р П. Димитров,дм тел: (359 2) 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg Съвместното действие в рамките на Иновативното партньорство за действия срещу рака (iPAAC) стартира на 1 април 2018 година и ще продължи три години. IPAACJA се финансира чрез Третата здравна програма на Европейския съюз (2014-2020 година). Съвместното действие е координирано от Националния институт по обществено здр...