Експерти от НЦОЗА участваха във Втория конгрес по превантивна медицина с международно участие. Форумът, който се проведе на 9-11.11.2016 г., беше организиран от Българското сдружение по превантивна медицина. Представени бяха 20 презентации и 28 постера от специалисти от България, Гърция, Македония и Русия.

Националната агенция по оценяване и акредитация проведе оценяване по процедури за програмна акредитация на докторски програми в Националния център по обществено здраве и анализи.

НЦОЗА получи акредитация за следните докторски програми:

Професионално направление „7.1 Медицина“

  • Докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“ Срок на акредитацията - 27.10.2022 г.
  • Докторска програма „Токсикология“ Срок на акредитацията - 27.10.2021 г.
  • Докторска програма „Хигиена“ Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.
  • Докторска програма „Хранене и диететика“ Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.

Със седем доклада и презентации експерти от НЦОЗА ще се включат в Симпозиума по токсикология на 12 ноември 2016 г. в Анатомичната аудитория на Медицинския университет в София.

Научният форум събира изследователи, фармацевти, клиницисти и експерти, работещи по проблемите на токсикология на биологично-активните вещества, експерименталната, професионалната, военната, ветеринарната и регулаторната токсикология. Ще бъдат разгледани актуални проблеми и нови тенденции. Очаква се са бъдат представени резултати от нови научни изследвания в областта на нанотоксикологията, тоскикохимичния анализ, прилагането на in vitro методи и модели и др. със значение за оценката и управлението на риска за здравето на човека, животните и околната среда.

Промоцията на психично здраве – елемент от глобалната стратегия за обществено здраве, е темата на Националната конференция с международно участие, която е съвместна инициатива на НЦОЗА и катедрата „Медико-социални науки” на ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград.

На 28-29.10.2016 г. български и чуждестранни експерти ще обсъдят темите за промоцията на психичното здраве, насилие и здраве, превенция на самоубийствата, социална работа и психично здраве и др. Директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков е сред членовете на научния комитет, а експерти от отдел „Психично здраве” ще имат доклади на конференцията.

Събитието е посветено на 40-годишнината от създаването на Югозападния университет „Неофит Рилски”.

На 19.10.2016 г. в 12 ч. в Аулата на НЦОЗА ще се проведе пресконференция, която е в рамките на Национална среща на експерти от областта на психичното здраве, администратори на психично-здравни програми и услуги и НПО.

Ще бъдат представени акцентите в Програмата, както и актуални данни за психично-здравната помощ в България.

Участват директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков и екипът на отдел "Психично здраве".

Национална програма за психично здраве 2017 - 2023

Състояние на психично-здравната помощ в България

Национална програма за психично здраве 2017 – 2023 се обсъжда днес 13.10.2016 г. на национална среща на експерти от областта на психичното здраве, администратори на психично-здравни програми и услуги и НПО. В срещата участва и д-р Мат Мюйен – регионален съветник по въпросите на психичното здраве на СЗО, който представя европейските практики. Целта на форума е да се обсъдят и приемат консенсусни предложения за различните параметри на Програмата, която в окончателния си вариант да бъде съгласувана между институциите и предложена за одобрение и приемане от Министерски съвет.

Очакванията са дейностите в нея да бъдат адекватно остойностени и финансирани.

Цялата информация можете да прочетете тук

На 19.10.2016 г. НЦОЗА с подкрепата на СЗО в България организира среща на експерти от областта на психичното здраве, администратори на психично-здравни програми и услуги и НПО. Темата е Националната програма за психично здраве 2017-2021 г. Идеята на форума да бъде дискутиран и обсъден окончателен вариант на Националната програма. Необходимостта от нова програма за психично здраве се обуславя от новите стратегически документи, приети от МЗ и правителството. Новата здравна карта, концепцията за комплексно обслужване на пациентите с хронични заболявания, включително психични разстройства, предстоящото въвеждане на цялостна информационна система изискват нови подходи в организацията на психично-здравните услуги, информацията за пациента, финансирането и пр.

Цялата информация можете да прочетете тук

11 октомври – Световен ден за борба със затлъстяването при деца

Всяко едно от три деца в света на възраст от 2 до 19 години е със свръхтегло или затлъстяване. Небалансираното хранене и ниската физическа активност са основните фактори за наднорменото тегло при децата.

В България има висока честота на свръхтегло и затлъстяване от най-ранна детска възраст, сочат данните от седем национални проучвания (1998–2014), проведени от НЦОЗА, МЗ и РЗИ върху храненето и хранителния статус на различни детски възрастови групи.

При последното проучване е установено, че 5% от децата от 1 до 4 години имат затлъстяване. За сравнение, през 2007 г. този процент е бил 2,7%

Децата на 5–18 години с наднормено тегло са общо 30,1%, включително 19,8% със свръхтегло и 10,3% със затлъстяване. Момчетата на 10–13 години са най-рискова група – при тях затлъстяването е почти 20%.

Цялата информация можете да прочетете тук

За 24-та поредна година отбелязваме 10 октомври – Световния ден на психичното здраве. Според данни на СЗО над 450 млн. души по света имат психични разстройства.

Българите най-често страдат от тревожни разстройства – 11,4% от населението, разстройства на настроението (депресии и афективни състояния) – 6,2%, злоупотреби с вещества – 3,3%. От 20 до 34 години е най-рисковата възраст за тежки депресии. Жените боледуват по-често от мъжете и също така по-често търсят професионална помощ.

През 2016 г. темата на Световния ден на психичното здраве, определена от СЗО, е свързана с оказването на психологическа първа помощ по време на кризи и нейната роля за опазване на достойнството на пострадалите хора. Цялата информация можете да прочетете тук

През последните няколко дни медийното и обществено внимание се фокусира върху една от безплатните закуски, предоставена на децата в у-ще „Йордан Йовков” във Варна – сандвич с лютеница. Въпросният сандвич, както ясно личи от придобилата публичност снимка на г-жа Ивелина Томова, няма нищо общо с рецептата, която според изказването на производителя пред национална телевизия, е от задължителния рецептурник „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, разработен включително и от експерти на НЦОЗА и одобрен от МЗ. Тези твърдения не отговарят на истината. Очевидно е, че реално проблемният сандвич е приготвен с нещо, което не прилича на истинска лютеница – то е достатъчно течно и видимо не съответства на определеното в Рецептурника количество – 40 грама. Според рецептата той e трябвало да е с една филия хляб, а е направен с две, което не е съобразено със здравословните норми. Цялата информация можете да прочетете тук. Всички снимки можете да видите тук.

Национална програма за психично здраве 2017-2021 ще бъда обсъдена на среща на експерти от областта на психичното здраве, администратори на психично-здравни програми и услуги и НПО. Форумът, който ще се проведе на 19 октомври 2016 г., е организиран от НЦОЗА с подкрепата на офиса на СЗО в България. Идеята е да бъде обсъден и приет окончателният вариант на Националната програма.

Повече подробности можете да научите тук