НЦОЗА създава три национални здравни регистъра

Три национални здравни регистъра създава НЦОЗА - на пациентите с редки болести и с диабет, и на източниците на електромагнитни полета в населените места. Регистрите се изграждат по проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването”, Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве” с финансовата подкрепа на НФМ 2009-2014 и ФМ НА ЕИП 2009-2014.

Цялата информация можете да прочетете тук / files/news/press_release.doc /

На 03.02.2017 г. петък от 13 ч. в Аулата на НЦОЗА ще се проведе пресконференция, посветена на изграждането на три нови национални здравни регистъра – за пациентите с редки болести, за пациентите с диабет и на източниците на електромагнитни полета в населените места.

Проведе се първата среща на инициативата ADVANTAGE

На 19–20 януари 2017 г. в Мадрид се проведе първата среща на инициативата ADVANTAGE (ManagingFrailty). A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age: the ADVANTAGE initiative/ Управление на крехко здраве. Комплексен подход за насърчаване напредването на възрастта без увреждания.)

Настоящото Съвместно действие за предотвратяване на крехко здраве е съфинансирано от Третата европейска здравна програма на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Проектът ADVANTAGE разполага с бюджет от 3,5 милиона евро и ще се изпълнява в продължение на 3 години, считано от януари 2017 г. В него участват 22 държави членки и над 40 организации. Испания, и по-конкретно Здравните служби в Мадрид – Болница Гетафе (рефрентен обект на Европейското партньорство за иновации за активно и здравословно остаряване, EIP-AHA), с подкрепата на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и равенството, координира тази инициатива.

Всеки втори опит за самоубийство в България е свързан с конфликти в семейството, сочат данните за 2015 г. на НЦОЗА. Причината при 43% от хората, опитали да сложат край на живота си, са проблемите в най-близкото им обкръжение.

На 19.12.2016 г.,11 ч., в БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Данни за опитите за самоубийства през 2015 г. Проектът „Подобрени услуги за психично здраве” – в помощ на разпознаване на депресията, намаляване на самоубийствата в България, овладяване на агресията в училище." Ще бъде представен анализ на актуалните данни за самоубийствените действия в България през 2015 г. – честота, смъртност, социален профил, причини. Ще бъдат представени резултатите и очакванията от дейностите по проект „Подобрени услуги за психично здраве” на НЦОЗА.

Националният център по обществено здраве и анализи провежда ежегодно информационно съвещание с РЗИ по събиране, обработка, съхранение, разпространение и обмен на медико-статистическа информация за дейността и ресурсите на лечебните заведения, както и за промените в документалната система и изискванията при нейното попълване.

Информационните материали за отчетната кампания 2016/2017 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ ЗА 2016 г.

 

НЦОЗА публикува за обсъждане проект на Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България 2017–2023 година преди официалното й представяне на ръководството на МЗ.

Проектопрограмата е изработена от екипа на отдел „Психично здраве” на НЦОЗА и е обсъдена на Национална среща на експерти от областта на психичното здраве, администратори на психично-здравни програми и услуги и НПО, проведена на 19.10.2016 г. с подкрепата на СЗО.

Във финалното предложение за Национална програма за психично здраве са интегрирани предложенията на доц. Димитър Терзиев, национален консултант по детска психиатрия, и доц. Петър Маринов, национален консултант по съдебна психиатрия.

С целия документ можете да се запознаете тук.

Проектът „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ бе представен пред научната общност и колеги, работещи в областта на общественото здраве. Експерти от екипа на проекта участваха във Втория конгрес по превантивна медицина с международно участие на тема „Превантивната дейност в областта на общественото здраве”, организиран от Българското сдружение по превантивна медицина, който се проведе на 9-11.11.2016 г. в Стара Загора, България. На форума участваха над 200 специалисти работещи в област на медицината, програмата на конгреса включва повече от 20 доклади и презентации и 28 постера от специалисти от България, Гърция, Македония и Русия.

В постерната сесия два от постерите със заглавия “Електронен регистър на източниците на ЕМП в населените места“ (автори В. Зарябова, М. Израел, Цв. Шаламанова) и „Модели на национални здравни регистри за пациентите с диабет и редки болести“ (автори Р. Петкова, Й. Арнаудов, А. Иванова) бяха подготвени във връзка с дейностите на проекта и представиха някои от неговите резултати, свързани с изграждането на регистри за пациентите с диабет, пациентите с редки болести и електромагнитни полета.

На 1.12.2016 г., в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе работна среща на тема „Партньорство на НЦОЗА по проект Трето съвместно действие по оценка на здравните технологии (EUnetHTA Joint Action 3)“ между д-р Вим Гьотч ( Wim Goettsch, PhD), ръководител на Третото съвместно действие, ръководството на НЦОЗА, екипът на проекта и специалистите от отдел „Оценка на здравните технологии“. Срещата се организира във връзка с участието на НЦОЗА в изпълнението на проекта за периода 2016-2020 г. Експерти от НЦОЗА запознаха д-р Вим Гьотч с основните аспекти на процеса на Оценка на здравните технологии в нашата страна – административните процедури, експертите, сроковете и др., като получиха ценни съвети от него за тяхното оптимизиране. Д-р Гьотч представи дейността, приоритетите и организацията на работа на проекта и беше обсъдено участието на НЦОЗА в отделните работни пакети.

„Подобряване състава на храните чрез намаляване количеството на сол, мазнини, трансмазнини, захари” беше темата на пресконференцията на НЦОЗА, която се проведе на 22.11.2016 г. Участваха проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА, доц. Михаил Околийски, ръководител на офиса на СЗО в България, и д-р Жоао Бреда от Регионалния офис на СЗО за Европа.

Национална среща на експерти от НЦОЗА, МЗ и представители на 28-те Регионални здравни инспекции в страната се проведе на 17.11.2016 г. На нея беше обсъдена методологията и рамката за оценка на изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на хроничните незаразни болести (ХНБ).

На база на целите на Глобалната рамка за мониторинг на ХНБ на СЗО участниците дискутираха основните рискови фактори, превенцията и лечението на сърдечно-съдовите заболявания и диабета, като акцентът бе насочен към разработените индикатори в документа. Участниците ги обсъдиха, като коментираха опита си, свързан с дейностите, извършени в рамките на Националната програма за превенция на ХНБ през 2015-2016 г. Срещата беше в рамките на изпълнението на двугодишното споразумение за сътрудничество между МЗ и СЗО. Експерти от НЦОЗА, МЗ и РЗИ обсъдиха и изпълението на Националната програма за превенция на ХНБ.