Министерството на здравеопазването обявява XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето"

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на култу...


Обява за провеждане на курс за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация

Съобщение за предстоящ курс   Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.   Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциа...


Обява за удължаване на срока за кандидатстване за курса за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

Съобщение за удължаване срока за кандидатстване   Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на документи за участие в курса за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по реда на Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. и по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването, се удължава до сформиране на учебна група.   За допълнителна информация: Николай Буторин, дм, n.butorin@ncpha.gover...


Ново ръководство за превенция на свръхдоза наркотични вещества

Нова програма за обучение за превенция на свръхдоза при употреба на наркотични вещества е изготвена от фондация „Център за хуманни политики“. Ръководството е изработено в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 и е публикувано от Националния център по обществено здраве и анализи. В програмата е посочено какво представлява свръхдозата, начините за превенция, идентифицирането на рисковете и разпознаванет...


Скрининг въпросници ще отчитат зависимости

Скрининг въпросници, които отчитат има ли наличие на проблем с употреба на наркотици и до каква степен, са разработени от Асоциацията за рехабилитация на зависими „Солидарност“ и отдел „Зависимости“ в НЦОЗА. Въпросниците се попълват  онлайн и са лесни и удобни за ползване. Предназначени са за ученици, учители и родители. За не повече от 5 минути според отговорите на въпросите всеки може да се ориентира дали съществува проблем с употреба...


Организира се форум, посветен на депресията

По инициатива на офиса на СЗО България, УНИЦЕФ България, Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“, Портал на пациента, Националния център по обществено здраве и анализи, асоциация „Грижа за пациента“ и фондация „ В помощ на здравето“ през 2021 г. стартира информационна кампания „Победи депресията!“. Една от основните мисии на тази неформална коалиция е да се направи видимо едно от най-унищожителните и скрити забол...


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ, бр.62, 29.07.20...


НЦОЗА не участва в разрешителния режим за нови болници

В медийни публикации от 10.12.2021 г. по повод изграждането на нова частна болница в Казичене е цитирана информация, че Националният център по обществено здраве и анализи е предоставил положително становище, свързано с проекта. Като институция Националният център по обществено здраве и анализи няма никакви законови правомощия да участва в каквито и да е процедури, свързани с одобряването на изграждане на нови лечебни заведения. Поради тази причина Националният центъ...