Нова Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) започва работа

08.07.2024

На 3-ти юли в Лисабон бе открита новата Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA). Тя е правоприемник на  Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), който функционира в Лисабон от 1995 г. Трансформацията бележи основна стъпка в укрепването на капацитета на Европейския съюз (ЕС) да се справи с предизвикателствата за здравето и сигурността, породени от наркотиците.

Крайната цел на агенцията е да засили готовността на ЕС за борба с проблема с наркотиците. Създадени са нови механизми за постигане на тази цел. Агенцията ще бъде подкрепена от мрежа от национални фокусни центрове на EUDA и Европейска мрежа от токсикологични и криминалистични лаборатории, предназначени да насърчават обмена на информация относно новите тенденции и да обучават национални токсиколози и съдебни експерти по наркотици.Oт 4 до 5 юли EUDA бе домакин на учредителното заседание на Управителния съвет, председателствано от д-р Franz Pietsch (Австрия). Това закрито събитие събра официално номинираните членове на борда, за да вземат ключови институционални решения, свързани с новия регламент на EUDA. Представител в борда за България е директорът на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към НЦОЗА д-р Захари Зарков.

Бордът прие своя процедурен правилник и избра членове на Изпълнителния съвет и бюджетния комитет. Той също така назначи членове на Научния комитет на EUDA и одобри списък от експерти за оценка на риска от новите психоактивни вещества. Списък на националните фокусни центрове на EUDA (и техните ръководители) и на националните представителни лаборатории, назначени в мрежата на EUDA от криминалистични и токсикологични лаборатории, също ще бъде представен на Борда. Звеното, което и занапред ще изпълнява функцията на Национален фокусен център за наркотици и наркомании за България към EUDA, ще бъде отдел „Национален фокусен център“ към НЦОЗА.

Ключови думи: няма