(НЦЗИ, 1993)

Християн Грива
Никола Василев
Иван Антикаджиев

Авторите са се опитали, на базата на съществуващата нормативна уредба в страната, да представят един възможен подход за проектиране на здравно заведение, което да работи за печалба. Разработката е основана на медицински потребности, здравно-демографско състояние на населението и др. в гр. София.