Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2018

Предмет на поръчката: „УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)“

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 07.08.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 07.08.2018
Документация за участие 07.08.2018
Образци на документи 07.08.2018
Протокол от работата на комисията 20.08.2018
Писмо за отказ от сключване на договор 22.08.2018
Договор 14.09.2018