Международна класификация на болестите
десета ревизия

/МКБ-10 - тризначни рубрики, четиризначни рубрики - MS EXEL /

търсене в МКБ10

* 1. въведете код на търсене или ключова дума
** 2. посочете колоната за претърсване
*** 3. кликнете върху стрелката
Внимание: Кодът се състои от латинска буква и 2 цифри!


Резултати от търсенето на: "херпес зостер"

MKB10  трицифрена рубрика
up  B02 Херпес зостер [herpes zoster]
MKB10  четирицифрена рубрика
up  B02.0 Херпес зостер с енцефалит (G05.1*)
up  B02.1 Херпес зостер с менингит (G02.0*)
up  B02.2 Херпес зостер с други усложнения на нервната система
up  B02.3 Херпес зостер с очни усложнения
up  B02.7 Дисеминирана херпес зостер инфекция
up  B02.8 Херпес зостер с други усложнения
up  B02.9 Херпес зостер без усложнения*****