Заглавие: Прегледи и изследвания, свързани с профилактиката на онкологичните заболявания
Издател: МЗ, НЦОЗА
Година на издаване: 2019
Език: български
Тагове: онкологични заболявания


Профилактиката на онкологичните заболявания е насочена към ранно откриване на заболяването преди пълното разгръщане на клиничната симптоматика и чрез ранно лечение – подобряване на прогнозата и намаляване на честотата на тежките симптоми и хронифициране на заболяването.
Какви по вид и периодичност профилактични прегледи се правят в България на лицата над 18 години, можете да се запознаете в специалната брошура и чрез видеоклипа, изготвени от МЗ и НЦОЗА в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020