Заглавие: Водещи опасности за здравето и безопасността при труда на фризьорите
Автор: Л. Минчева, В. Станчев, К. Бинев
Издател: МТСП
Година на издаване: 2011
Език: български
Тагове: безопасност при работа, фризьори