Заглавие: Актуални психосоциални рискове свързани със здравето и безопасността при работа (ЗБР)
Автор: доц. Б.Ценова, д.п.
Издател: НЦОЗА
Език: български
Тагове: промоция на здраве, работно място