Заглавие: Училищна здравна политика и развитието на умения за здраве - 2 част
съставител ст. н.с.II степен д-р Татяна Иванова
Издател: НЦОЗА
Година на издаване: 2008
Език: български
Тагове: детско здраве, училищна здравна политика


Необходимост от здравно образование, цели и задачи, проблеми и основни определения, начини за справяне, Училищна здравна политика и развитието на умения за здраве - Национален интегриран план за прилагане конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2010 г.