Националната агенция по оценяване и акредитация проведе оценяване по процедури за програмна акредитация на докторски програми в Националния център по обществено здраве и анализи.

НЦОЗА получи акредитация за следните докторски програми:

Професионално направление „7.1 Медицина“

 • Докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“
  Срок на акредитацията - 27.10.2022 г.
 • Докторска програма „Токсикология“
  Срок на акредитацията - 27.10.2021 г.
 • Докторска програма „Хигиена“
  Срок на акредитацията - 07.04.2021 г.
 • Докторска програма „Хранене и диететика“
  Срок на акредитацията - 07.04.2021 г.