Указания относно реда за предоставяне на електронни отчети от лечебните заведения и данните, които е необходимо да се съдържат в тях

 

Форма за събиране на информация за структурата на ЛЗБП

На вниманието на директорите на РЗИ и директорите на ЛЗБП

Във връзка с писмо на Директора на НЦОЗА изх. No 909/06.06.2013 г., публикуваме формата за събиране на информация от ЛЗБП.