ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарни консултации) 24.07.2019
Техническа спецификация - по обособени позиции (Приложение 1) 24.07.2019
Ценово предложение - Образец (Приложение 2) 24.07.2019

Получени оферти:

 • Оферта 1 (вх.№ 2643/31.07.2019)

 • Оферта 2 (вх.№ 2642/31.07.2019)

 • Оферта 3 (вх.№ 2641/31.07.2019)

 • Оферта 4 (вх.№ 2633/30.07.2019)

 • Оферта 5 (вх.№ 2632/30.07.2019)

01.08.2019
... ...

 

 

Покана (пазарно проучване) на осн. чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2019

Предмет на поръчката „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (Пазарно проучване) Изх № 813/27.02.2019 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 1 (Приложение 1) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 1 (Образец 1) 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 2 (Приложение 2) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 2 (Образец 2) 27.02.2019

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 4/2018

Предмет на поръчката "Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи“ 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 19.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 19.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 19.12.2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 3/2018

Предмет на поръчката „Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 05.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 05.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 05.12.2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 2/2018

Предмет на поръчката „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“ 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 05.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 05.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 05.12.2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 1/2018

Предмет на поръчката „Закупуване на компютърна и офис техника“ 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 30.11.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 30.11.2018
Ценово предложение (Образец 1) 30.11.2018
Съобщение за промяна на предварителни условия 05.12.2018

Пазарни проучвания и консултации

ПП-2/2019 Пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА“ по пет обособени позиции
ПП-1/2019 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”
 4 - 2018 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи"
 3 - 2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове"
 2 - 2018 Покана за поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“
 1 - 2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на компютърна и офис техника“