ISSN 1313-860X

БИБЛИОТЕКА "Българско списание за обществено здраве"

LIBRARY "Bulgarian Journal of Public Health"

Всички броеве на списанието можете да намерите тук.

All issues of the magazine can be found here.

 


No 1/2021 (бг/en)


• No 4/2020 (бг/en)  • No 3/2020 (бг/en)  • No 2/2020 (бг/en)   • No 1/2020 (бг/en)


• No 4/2019 (bg/en)  • No 3/2019 (bg/en)  • No 2/2019 (bg/en)  • No 1/2019 (bg/en)


 • No 4/2018 (bg/en)   • No 3/2018 (bg/en)   • No 2/2018 (bg/en)   • No 1/2018 (bg/en) 


 • No 4/2017 (bg/en)   • No 3/2017 (bg/en)   • No 2/2017 (bg/en)   • No 1/2017 (bg/en) 


 • No 4/2016 (bg/en)   • No 3/2016 (bg/en)   • No 2/2016 (bg/en)   • No 1/2016 (bg/en) 


 • No 4/2015 (bg/en)   • No 3/2015 (bg/en)   • No 2/2015 (bg/en)   • Supplement 2/2015  • No 1/2015 (bg/en) 


 • No 4/2014 (bg/en)   • No 3/2014 (bg/en)   • No 2/2014 (bg/en)   • No 1/2014 (bg/en) 


 • No 4/2013 (bg/en)   • No 3/2013 (bg/en)   • No 2/2013 (bg/en)   • No 1/2013 (bg/en) 


 • No 2/2012 (bg/en)   • No 1/2012 (bg/en) 


 • No 1-2/2011 (bg/en)


 • No 4/2010 (bg/en)   • No 3/2010 (bg/en)   • No 2/2010 (bg/en)   • No 1/2010 (bg/en) 


 • No 4/2009 (bg/en)   • No 3/2009 (bg/en)   • Special Edition Vol.I, No 3(1)/2009  • No 2/2009 (bg/en)   • Application No 2/2009   • No 1/2009 (bg/en)   • Application No 1/2009


 • GUIDE FOR REFEREES / Ръководство за рецензенти  
 • INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
/ • УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ