Здравеопазване, 2020

Основни източници на информацията в справочника са годишните формуляри, които всички лечебни и здравни заведения в страната представят в НЦОЗА и НСИ във връзка с ежегодно провежданите статистически изследвания.

Показателите за 2012 г. в изданието са изчислени с предварителни данни за населението за 2012 г.

Справочникът съдържа следните раздели:

  • Състояние и движение на населението
  • Заболеваемост и смъртност по причини
  • Здравна мрежа
  • Медицински персонал
  • Дейност на лечебните заведения
  • Икономически показатели на лечебните заведения
  • Преглед по области
  • Международен преглед

 

Архив на изданията на български език:      

  Издание 2019 г. (с данни за 2018 г.)

  Издание 2018 г. (с данни за 2017 г.)

  Издание 2017 г. (с данни за 2016 г.)

  Издание 2016 г. (с данни за 2015 г.)

  Издание 2015 г. (с данни за 2014 г.)

  Издание 2014 г. (с данни за 2013 г.)

  Издание 2013 г. (с данни за 2012 г.)

  Издание 2012 г. (с данни за 2011 г.)

  Издание 2011 г. (с данни за 2010 г.)

  Издание 2010 г. (с данни за 2009 г.)

  Издание 2009 г. (с данни за 2008 г.)

  Издание 2008 г. (с данни за 2007 г.)

  Издание 2007 г. (с данни за 2006 г.)

  Издание 2006 г. (с данни за 2005 г.)

  Издание 2005 г. (с данни за 2004 г.)

  Издание 2004 г. (с данни за 2003 г.)

  Издание 2003 г. (с данни за 2002 г.)

  Издание 2002 г. (с данни за 2001 г.) 

  Издание 2001 г. (с данни за 2000 г.)

 

Изданието се предлага и на CD/DWD.
За повече информация на тел. 02 917-40-51