CAADID Част I: История
  CAADID Част II: Диагностични критерии
  CAADID Part I: History
  CAADID Part II: Diagnostic Criteria


Европейски индекс за оценка степента на зависимост EuropASI
EuropASI: Форма за провеждане на интервю
Често срещани въпроси и грешки в изследваните проблемни областиСкрийнинг
Самооценъчна скала за възрастни със СДВХ (ASRS версия 1.1)
Списък за бърза проверка на симптоми
SCID – II Версия 2.0 (за DSM-IV)
Голям депресивен епизод
(Хипо) маниен епизод
Злоупотреба и зависимост от алкохол
Антисоциално личностово разстройство (при нужда)
Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност
Самооценъчна скала за възрастни със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
Инструкции за MINI Plus
Инструкции за SCID II: Гранично личностово разстройство


AUDIT (Скрининг – въпросник за проблеми, свързани с употребата на алкохол)
CAGE(клетка)
Алгоритъм въпросник CRAFFT
Въпросник CRAFFT
DAST –10 Въпросник за употреба на наркотици
DAST –20 Тест за употреба на психоактивни вещества)