Пазарни проучвания и консултации

ПП-2/2019 Пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА“ по пет обособени позиции
ПП-1/2019 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”
 4 - 2018 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи"
 3 - 2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове"
 2 - 2018 Покана за поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“
 1 - 2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на компютърна и офис техника“