Здравно-информационни материали

nCovid-19_info

Автор: СЗО/Уницеф
Издател: НЦОЗА
Година на издаване: 2020
Език: български
Тагове: nCovid-19

Материалът е превод на документ с референтен номер WHO/2019-nCoV/IPC_WASH/2020.2 на WHO/UNICEF: „Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus“. Interim guidance, 19 March 2020.

 

nCovid-19_info

Автор: СЗО
Издател: НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа
Година на издаване: 2020
Език: български
Тагове: nCovid-19

nCovid-19_info

Издател: НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа
Година на издаване: 2020
Език: български
Тагове: nCovid-19

На 23.03.2020 г. СЗО организира уебинар на колаборативната мрежа по здраве при работа относно подготовка на работните места във връзка с пандемията от COVID-19 и опазване на здравето на работещите. За повече информация вижте тук