Проучването за алкохола (RARHA SEAS), което е проведено в 19 европейски страни, публикува доклад с актуални данни. Все още съществуват различия между северните/източните и южните европейски култури по отношение на алкохолната консумация особено когато става въпрос за честотата на пиене и количеството консумиран алкохол на ден. За всички държави от Северна до Източна Европа, традиционно отнасяни към страните, в които се консумират основно концентрати, средната честота на пиене в дните на консумация е по-ниска, а консумираният обем – по-голям в сравнение със страните, принадлежащи към средиземноморските култури. Като цяло в Северна и Източна Европа бирата и/или виното доминират над концентратите, докато при средиземноморските държави виното губи първата си позиция за сметка на бирата и концентратите.

С цялата информация може да се запознаете тук / files/news/Press_release-RARHA__BG.docx /

С оригиналния доклад на RARHA SEAS може да се запознаете тук  /   files/news/Comparative_monitoring_of_alcohol_epidemiology_across_the_EU.pdf  /

 В интернет пространството се рекламира некоректно „национална програма за лечение на гъбичките в големите градове на страната”, чието изпълнение се приписва на „Център за обществено здраве”. Чрез недобросъвестно ползване на част от името на реалната институция – Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – се рекламира и продукт – спрей. Използва се също визия на „сайт”. В НЦОЗА постъпиха многобройни запитвания за достоверността на информацията. В тази връзка съобщаваме, че институцията категорично се разграничава от това рекламно съобщение с подвеждаща за гражданите информация. НЦОЗА няма никаква връзка, отношение, нито „препоръка” към рекламирания продукт и „националната програма”.

Визуализация на некоректната реклама можете да видите тук / files/news/reklama.bmp /

Проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ отчита постигнатите резултати На 29 март 2017 г. от 11 часа на пресконференция в Аулата на НЦОЗА ще бъдат отчетени резултатите на проекта „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“. Изградени са три нови регистъра – на пациентите с диабет, с редки болести и регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП). Работата им е съобразена с разпоредбите на националното законодателство. Повишена е компетентността на специалистите, извършващи контрол на ЕМП в населените места, разработена е политика за здравен контрол. Обучени са специалисти от РЗИ в областта на мониторинга, здравния контрол и за въвеждането на данни в регистъра на източниците на ЕМП. Обучени са и 80 лица за въвеждане на данни и администриране на регистрите за диабет и редки болести. Проектът, който стартира преди две години, е осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Европа крачка назад в справянето с болестта През последните 4 години (2011-2015) в страните от Европейския регион новите случаи на туберкулоза намаляват всяка година с 4,3%, а смъртните случаи – с 8,5%. Това сочат данните на Регионалния офис на СЗО за Европа, изнесени в навечерието на Световния ден на туберкулозата. Тази тенденция обаче не важи за уязвимите за туберкулозна инфекция хора, сред които са носителите на ХИВ, затворниците и мигрантите. За тези групи през последните години инфекциите са се увеличили с 40%.

Отчетеният 5-процентов годишен спад на новозаболелите на практика отдалечава Европа от преборването с туберкулозата. За да се отчете край на туберкулозата, е необходимо този процент да е поне 10%.

Цялата информация можете да прочетете тук 

На заключителна конференция, проведена на 21.03.2017 г., екипът на проект „Подобрени услуги за психично здраве” отчете изпълнените дейности и постигнатите резултати. Д-р Скендер Сила, управляващ офиса на СЗО за България, поздрави екипа за добре свършената работа и изрази увереност, че реалните постижения на проекта ще гарантират добра устойчивост. Участниците във форума споделиха високата си оценка за изключително полезните разработки, които ще могат да се ползват от широк кръг специалисти при работата им в сферата на психичното здраве. Цялата информация можете да прочетете тук.